Deze vraag zal vreemd klinken voor elke nieuwe beginner die de wereld van bitcoin betreedt. Waarom wordt bitcoin met goud vergeleken? Hoe kan men stellen dat fysiek goud vergelijkbaar is met een digitale cryptocurrency zoals bitcoin?

In de eerste plaats, heeft dit te maken met het feit dat bitcoin’s ontwerp geïnspireerd is op de werking van goud. Het wordt beschouwd als een verbeterde digitale iteratie van goud. Zeg maar, goud 2.0 voor het digitale informatietijdperk.

Deze visie wordt gedeeld door vele vooraanstaande vermogensbeheerders waaronder Stanley Druckenmiller en Paul Tudor Jones. Inderdaad, het beginnen met het kopen van bitcoin bij bijvoorbeeld…


De laatste maanden hebben steeds meer beroemde beleggers en vermogensbeheerders aangekondigd om bitcoin toe te voegen als een belegging. Bitcoin wordt steeds meer als een nieuwe beleggingsklasse geaccepteerd en geadopteerd door de traditionele financiële wereld. Warren Buffet mag misschien Bitcoin afvaardigen als rattengif; er zijn een hoop bekende persoonlijkheden uit de beleggerswereld die Bitcoin nu wel accepteren als een belegging.

Welke beroemde persoonlijkheden uit de beleggerswereld schamen zich niet meer om bitcoin te kopen en zich te associëren met bitcoin?

Hier volgt een kleine selectie van legendarische beleggers die nu inzetten op Bitcoin:

· Paul Tudor Jones van de Tudor Investment Cooperation. Hieronder in de video kun je Paul Tudor Jones aan het woord zien:

· Bill Miller van…


Hier volgen een aantal specifieke gidsen en artikelen over het kopen van bitcoins op basis van de volgende vragen:


Een introductie tot de wereld van crypto’s in het licht van een geopolitieke calculus. In hoeverre kunnen cryptocurrency projecten een rol gaan spelen binnen een geopolitieke calculus van nationale overheden?

Deze vraag kunnen we makkelijk beantwoorden wanneer we kijken naar het huidige internationale betalingsverkeer. Het Westerse bancaire systeem met haar grensoverschrijdende betalingsverkeer domineert het globale betalingsverkeer door het SWIFT-systeem. Er zijn meer dan 10.000 financiële instellingen uit meer dan 210 landen aangesloten bij SWIFT. Hierdoor kan door een zogenaamde SWIFT-adres, dat bekend staat als Business Identifier Code (BIC), onder andere grensoverschrijdend betalingsverkeer worden gefaciliteerd waar de Amerikaanse PetroDollar als de…


A hypothetical scenario for the future of Bitcoin?

The current debt paradigm and monetary policies for managing our fiat currencies, with low-interest rate environments and debt monetization by central banks, are unsustainable.

Lynx Art Collection

The negative effects on people’s purchase power further erode the trust in fiat money. All fiat money based on debt creation and exponential compounding interest will at the end return to their fair value: zero.

We have a global debt time bomb in a period of trade wars, currency devaluations, and hyperinflation.

The people in EM countries like Venezuela, South Africa, Argentina, Iran are suffering from hyperinflation.

Why…

LiɃerBits

Crypto Finance Publishers

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store