Een introductie tot de wereld van crypto’s in het licht van een geopolitieke calculus. In hoeverre kunnen cryptocurrency projecten een rol gaan spelen binnen een geopolitieke calculus van nationale overheden?

Deze vraag kunnen we makkelijk beantwoorden wanneer we kijken naar het huidige internationale betalingsverkeer. Het Westerse bancaire systeem met haar grensoverschrijdende betalingsverkeer domineert het globale betalingsverkeer door het SWIFT-systeem. Er zijn meer dan 10.000 financiële instellingen uit meer dan 210 landen aangesloten bij SWIFT. Hierdoor kan door een zogenaamde SWIFT-adres, dat bekend staat als Business Identifier Code (BIC), onder andere grensoverschrijdend betalingsverkeer worden gefaciliteerd waar de Amerikaanse PetroDollar als de wereldreservemunt een sleutelpositie inneemt. Sinds 9/11 en de daarop volgende oorlog tegen het terrorisme is het geheel duidelijk geworden dat de Amerikaanse inlichtingendienst het netwerk heeft geïnfiltreerd en de macht heeft om transacties te censureren. Bovendien, door druk van de Amerikaanse overheid is Iran sinds 2012 uitgesloten van het SWIFT- systeem. SWIFT is niet neutraal en privaat. Het is een financieel machtssysteem. Landen die zich willen onttrekken uit de machtsinvloed van de Amerikanen hebben maatregelen genomen.

Een opvallende Amerikaanse bondgenoot, is de aartsvijand van Iran, Saoedi-Arabië. Ze hebben niet stilgezeten en geleerd van de ervaringen van Iran. Het Terrorist Finance Tracking Program van de CIA voor het bewaken van het SWIFT-systeem zou uiteindelijk ook ingezet kunnen om druk uit te oefenen op Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië heeft vele lijken in de kast verstopt. Tot ontsteltenis van Saoedi-Arabië had president Obama in 2015 ook nog eens een akkoord bereikt met Iran. Bovendien, het PetroDollar systeem werkt niet meer zoals voorheen; het is volledig in verval.

Het lijkt erop dat de wereld meer multi-polair wordt en de Amerikaanse Dollar meer en meer wordt vermeden en ondermijnd. Omdat daadwerkelijk te verwezenlijken moeten landen werken aan een alternatief voor SWIFT. De Chinezen en Russen werken aan een eigen systeem, hetgeen direct een gevaar is voor de Amerikaanse hegemonie. Kleinere landen met nog steeds zeer belangrijke strategische belangen en relaties met de Verenigde Staten kunnen niet zo open te werk gaan. Ze kunnen beter indirect te werk gaan door gebruik te maken van blockchain technologische projecten die niet verdacht zijn en verteerbaar zijn voor de buitenstaander. Een disruptief, revolutionair open-source project zoals Bitcoin is dan per definitie uitgesloten, maar een samenwerking met Ripple is dan absoluut prestigieus.

In deze lens kan de samenwerking van de Centrale Bank van Saoedi-Arabië met Ripple worden bekeken. Het is nu duidelijk geworden dat de centrale bank samen met de National Commercial Bank in Saoedi-Arabië het Ripple netwerk zal gaan gebruiken. Het is een van de grootste banken in het land met een marktkapitalisatie van 120 miljard Amerikaanse dollars en een wereldwijd netwerk van 5.4 miljoen klanten. Via het Ripple Netwerk zal de megabank, zonder SWIFT, een grensoverschrijdend betalingsverkeer kunnen opbouwen met eerst Singapore en vervolgens Azië en ook Noord Amerika. Inderdaad, binnen een paar jaar zal Saoedi-Arabië ook over een geaccepteerd alternatief beschikken.

Inderdaad, net zoals Iran en Venezuela. De Centrale Bank van Iran werkt al via de staatsbank, Post Bank, aan een eigen cryptomunt en volgt het voorbeeld van Venezuela. Venezuela heeft pas de Petro gelanceerd. Deze cryptomunt wordt door olie, gas en goud gesteund en zou Venezuela moeten helpen om de verdere hyperinflatie te bestrijden en op basis van de Petro een alternatief en stabieler financieel systeem op te bouwen waarbij ook de sancties van de Amerikaanse overheid kunnen worden omzeild. Crypto’s spelen een steeds grotere rol binnen een geopolitieke calculus van nationale overheden. Ripple zou hier een verdere rol van betekenis kunnen gaan spelen. Dit geldt ook voor alternatieve netwerken die lijken op Ripple zoals Stellar Lumens.

De vraag is echter welke rol Bitcoin ook hier gaat spelen. Het zal waarschijnlijk zo zijn dat er op nationaal niveau met blockchain en netwerkprotocollen wordt gespeeld en stilletjes Bitcoin wordt geaccumuleerd als de nieuwe digitale hedge tegen de langzame teloorgang van het Amerikaanse Imperium en de gevolgen van een crisis in de wereldreservemunt. Hoe verhoudt de Bitcoin zich versus een gouden standaard?

We zullen het zien, hoe dit zich zal ontwikkelen. Niettemin, crypto’s zullen meer en meer een geopolitieke dimensie krijgen, zeker binnen deze periode van valuta-oorlogen, devaluaties, sancties, handelsoorlogen en onzekerheid.

Dit opiniestuk is gebaseerd op vele verschillende de artikels over cryptocurrencies die je kunt vinden op de bestebank.org. De diepgravende Nederlandse crypto kennisbank.

Disclaimer: Dit artikel over crypto’s en Ripple in het bijzonder is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. Het is geen beleggingsadvies. Cryptovaluta zijn een volatiel beleggingsproduct. Je kapitaal loopt risico.

Crypto Finance Publishers